Mô tả dự án

Dịch vụ tạp vụ: Đào tạo tạp vụ công ty – Lau điện thoại

Công việc đã thực hiện
  • Vệ sinh trang thiết bị
  • Vệ sinh điện thoại
Đào tạo – Lau điện thoại
Rate this post