Đào tạo – vệ sinh toilet

Mô tả dự án

Dịch vụ giúp việc nhà: Đào tạo người giúp việc – vệ sinh toilet

Công việc đã thực hiện
  • Hướng dẫn vệ sinh bồn cầu
  • Hướng dẫn vệ sinh bồn rửa mặt, bồn tắm
  • Hướng dẫn vệ sinh sàn toilet
  • Hướng dẫn vệ sinh các thiết bị nhà vệ sinh khác
Đào tạo – vệ sinh toilet
Rate this post