Mô tả dự án

Dịch vụ vệ sinh công nghiệp: Tổng vệ sinh nhà máy xí nghiệp – Tổng công ty xây dựng 5 (Cienco5)

Công việc đã thực hiện
  • Tổng vệ sinh nhà xưởng sau xây dựng
  • Chà sàn nhà xưởng sau xây dựng
  • Lau màng nhện nhà xưởng
KH Cienco 5 – vệ sinh nhà máy
Rate this post