Mô tả dự án

Vệ sinh kính nhà cao tầng KH Mekong Tower

Công việc đã thực hiện
  • Vệ sinh kính nhà cao tầng
  • Chống thấm kính mùa mưa cho văn phòng bắn silicon
  • Bảo dưỡng kính định kỳ
Vệ sinh kính nhà cao tầng KH Mekong Tower
Rate this post