028.66.830.930 - 028.66.830.931
info@tktg.vn

sét hiện tượng tĩnh điện phổ biến


hien tuong tinh dien SET

Hình ảnh: hiện tượng tĩnh điện Sét, được thu với cột thu lôi là 52 cột tiếp đất


Leave A Comment

Copyright by Congty Vesinh TKT