028.66.830.930 - 09.38.17.22.94
info@tktg.vn

Khách hàng công ty vệ sinh TKT Cleaning

Filter:
All
1 - Hồ sơ năng lực TKT
10-Dịch vụ đánh bóng sàn đá
11 - Dịch vụ vệ sinh sự kiện
11 - Dịch vụ vệ sinh văn phòng
2 - Dịch vụ vệ sinh công nghiệp
3 - Dịch vụ cung cấp tạp vụ
4 - Dịch vụ vệ sinh nhà xưởng
5 - Dịch vụ cung cấp nhân viên vệ sinh
6 - Dịch vụ giặt thảm - giặt ghế
7 - Dịch vụ tổng vệ sinh nhà cửa
8 - Dịch vụ phủ bóng sàn Vinyl
9 - Dịch vụ lau kính
error: Content is protected !!