Đào tạo – lau sàn nhà

Mô tả dự án

Dịch vụ giúp việc theo giờ: đào tạo người giúp việc – lau sàn nhà

Công việc đã thực hiện
  • Hướng dẫn quét nhà
  • Hướng dẫn lau nhà
  • Hướng dẫn sử dụng hóa chất lau nhà
Đào tạo – lau sàn nhà
Rate this post