Mô tả dự án

Dịch vụ vệ sinh nhà xưởng Bình Dương, nhà máy chế biến thực phẩm tại Vsip 2 – KH nhà xưởng Bia ABI

Công việc đã thực hiện
Dịch vụ vệ sinh nhà xưởng Bình Dương Vsip2 – KH ABI
10 (100%) 5 votes