Mô tả dự án

Dịch vụ cung cấp tạp vụ, nhân viên vệ sinh: Đào tạo mẹo vặt gia đình

Đào tạo mẹo vặt gia đình
Hình ảnh: Đào tạo mẹo vặt gia đình
Công việc đã thực hiện
  • Hướng dẫn cách tra cứu sử dụng sách mẹo vặt gia đình
  • Hướng dẫn các lưu ý áp dụng mẹo vặt gia đình vào điều kiện thực tế
  • Hướng dẫn thử nghiệm các mẹo vặt gia đình trong sách

Công ty Chăm Sóc Công Trình - Chuyên Nghiệp tại TPHCM

Visit Website
All in one
09.38.17.22.94