Hợp đồng dịch vụ vệ sinh văn phòng (hay hợp đồng dọn vệ sinh văn phòng) thường có 2 dạng:

 • Hợp đồng dịch vụ vệ sinh văn phòng hàng ngày với thời hàng từ 6 – 12 tháng.
 • Hợp đồng tổng vệ sinh văn phòng định kỳ làm 1 lần và thời hạn kết thúc ngay sau khi hoàn thành công việc

2 Mẫu hợp đồng dịch vụ vệ sinh dành cho văn phòng, công ty này có nhiều điểm khách nhau. Do đó, công ty vệ TKT Cleaning chia sẻ bạn 2 dạng hợp đồng này để tham khảo để bạn làm cơ sở sử dụng, áp dụng khi thuê dịch vụ dọn vệ sinh văn phòng, công ty mình.


1. Mẫu Hợp Đồng Vệ Sinh Văn Phòng Hàng Ngày 👇 👇 👇


CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ……

Số: ………/HDKH-2020


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

********************

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ VỆ SINH VĂN PHÒNG HÀNG NGÀY

 • Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Căn cứ khả năng và nhu cầu thực tế giữa các bên;

Hôm nay, ngày …… tháng ……. năm ……….. tại thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi gồm có:

BÊN A:     

Địa chỉ : ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………………….         Email: …………………………………………………

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………………….

Người đại diện:   ………………………………………..       Chức vụ: …………………………………………….

BÊN B:     

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Điện thoại:…………………………………….                         Số fax: ……………………………………………………….

Email: ………………………………………….                         Website: https://tktg.vn/ ………………………………….

Mã số thuế: …………………………………..                        

Tên tài khoản:………………………………..

Số tài khoản: …………………………………

Người đại diện Ông:………………………..                         Chức vụ: Giám Đốc……………………………………….

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng với các điều khoản sau:

ĐIỀU I: NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 • Bên B sẽ cung cấp nhân viên vệ sinh cho Bên A tại địa điểm: ………………………………………

ĐIỀU II: NHÂN LỰC VÀ LỊCH LÀM VIỆC

 • Nhân lực: 01
 • Lịch làm việc:
 • Từ …. giờ đến ………. Thứ hai đến thứ ……… hàng tuần (không bao gồm thứ bảy, chủ nhật và các ngày Lễ, Tết theo Pháp Luật Việt Nam)
 • Nhân viên làm vệ sinh ở khu vực nào phải có trách nhiệm trực và đảm bảo vệ sinh ở khu vực đó.
 • Các công việc vệ sinh tổng thể định kỳ hàng tuần, hàng tháng được bố trí theo lịch và chi phí thỏa thuận giữa Bên A và Bên B, ưu tiên thời gian thuận lợi cho Bên A.

ĐIỀU III: ĐƠN GIÁ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • Chi phí dịch vụ: ………………./tháng (Bằng chữ: ………. đã bao gồm 10%VAT)
 • Chi phí dịch vụ cung cấp vệ sinh bao gồm những khoản sau:
 • Chi phí trả lương, thưởng cho nhân viên vệ sinh
 • Trang bị bảo hộ lao động và an toàn lao động.
 • Chi phí quản lý.
 • Phương thức thanh toán:
 • Thanh toán bằng tiền mặt, hoặc chuyển khoản bằng đồng Việt Nam.
 • Thanh toán trong vòng 10 ngày sau khi Bên A nhận được hóa đơn tài chính hợp lệ từ Bên B.

ĐIỀU IV: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

IV.1. Trách nhiệm của Bên B:

IV.1.1. Trách nhiệm quản lý
 • Có trách nhiệm cung cấp nhân viên đã qua đào tạo về vệ sinh công sở và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
 • Cung cấp danh sách và trích ngang lý lịch của nhân viên làm việc tại công trình.
 • Nhân viên Bên B sẽ mang đồng phục Bên B và đeo thẻ có ảnh trong quá trình thực hiện công việc. Nhân viên làm việc có thể mặc đồng phục theo yêu cầu của Bên A (do đặc thù).
 • Nhân viên Bên B không tiết lộ thông tin của Bên A cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào.
 • Có trách nhiệm cung cấp các thiết bị bảo hộ lao động cho nhân viên.
 • Có trách nhiệm về thiệt hại vật chất hoặc tinh thần đối với người thứ ba trong quá trình thực hiện công việc tại công trình Bên A do lỗi của nhân viên của Bên B gây ra.
 • Chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn và nội quy của Bên A.
IV.1.2. Trách nhiệm bảo hiểm
 • Bên B có trách nhiệm cung cấp các thiết bị bảo hộ lao động cho nhân viên.
 • Bên B có trách nhiệm đối với những mất mát, hỏng hóc tài sản của Bên A nếu do lỗi của nhân viên Bên B gây ra (có biên bản ký xác nhận vi phạm giữa hai bên). Mức độ đền bù 10,000,000đ/vụ.
 • Bên B chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn và các nội quy khác của Bên A
IV.1.3. Trách nhiệm của nhân viên thực hiện hợp đồng dịch vụ vệ sinh văn phòng
 • Áp dụng trong trường hợp có từ 05 nhân viên trở lên)
 • Góp phần vào sự liên kết giữa các Phòng ban đảm bảo cho công việc chung của Bên A cũng như công việc vệ sinh của nhân viên Bên B được tiến hành thuận lợi.
 • Tổ vệ sinh cũng sẽ góp phần giữ gìn, bảo quản các trang thiết bị sẵn có của Bên A.
 • Có trách nhiệm hoàn thành các công việc được giao, đảm bảo chất lượng công việc.
 • Báo cáo lên ca trưởng về chất lượng và tiến độ công việc, những phản hồi từ
  Bên A và các tình huống bất thường xảy ra.
 • Giữ gìn bảo quản các trang thiết bị, tài sản tại công trình Bên A. Nếu nhặt được tài sản cá nhân của ai đánh rơi hay bỏ quên, nhân viên Bên B sẽ có trách nhiệm mang chúng tới phòng bảo vệ để tìm cách trả lại người bị mất.
IV.1.4. Trách nhiệm của tổ trưởng
 • Giám sát toàn bộ công việc hoạt động của đôi ngũ nhân viên làm việc.
 • Khi nhân viên ốm phải bố trí đủ người thay thế.
 • Kiểm tra chất lượng công việc làm sạch công nghiệp của đội ngũ công nhân.
 • Báo cáo với Phòng dịch vụ của Bên B về công việc của tổ, hàng tuần, hàng tháng và những đề xuất cần thiết.
 • Truyền đạt các văn bản, hướng dẫn và thông báo của Bên B tới đội ngũ nhân viên.
 • Chỉ đạo nhân viên trong tổ cùng thực hiện công việc được giao.
 • Thực hiện các công việc vệ sinh khác theo sự chỉ đạo của Bên B và yêu cầu của Bên A.

VI.2. Trách nhiệm của Bên A

 • Tạo điều kiện thuận lợi cho Bên B thực hiện theo hợp đồng.
 • Có trách nhiệm giúp đỡ Bên B như cung cấp hóa chất, dụng cụ, điện, nước, kho để đồ trong quá trình nhân viên của Bên B thực hiện công việc.
 • Có trách nhiệm thanh toán đầy đủ giá dịch vụ cung cấp thực tế sau khi nhận được đầy đủ hoá đơn tài chính của Bên B.

ĐIỀU V: THIẾT BỊ, MÁY MÓC VÀ HOÁ CHẤT

Bên A có trách nhiệm trang bị các thiết bị, dụng cụ làm vệ sinh và hóa chất để thực hiện dịch vụ vệ sinh.

ĐIỀU VI: CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

VI.1. Hiệu lực của hợp đồng

 • Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ……. tháng …… năm 2015 đến ngày ….. tháng …… năm ……
 • Khi một trong hai bên vi phạm 01 trong 07 điều khoản trong hợp đồng này thì bên kia có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và thông báo bằng văn bản cho bên kia trước 30 ngày (trừ trường hợp bất khả kháng).

VI.2. Tranh chấp

 • Hai bên thỏa thuận rằng sẽ giải quyết mọi vấn đề phát sinh và tranh chấp bằng thương lượng và hoà giải, nếu không đạt được thỏa thuận mới đưa các tranh chấp ra tòa án kinh tế Tp.HCM giải quyết. Mọi chi phí liên quan đến việc tranh chấp do Bên thua kiên chịu.

VI.3. Sự phối hợp giữa hai bên

 • Các vấn đề và yêu cầu phát sinh sẽ được hai bên nghiên cứu, trao đổi, thống nhất và khi cần thiết sẽ ký các phụ lục bổ sung cho hợp đồng này để quy định cụ thể về nội dung công việc, kết quả, khối lượng, thời gian, kinh phí và thanh toán liên quan nếu có.
 • Nếu không được chỉ rõ sự thay đổi thì mọi điều khoản chung của hợp đồng sẽ được áp dụng cho các phụ lục ký thêm.

VI.4. Văn bản

Hợp đồng này được thành lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐIỀU VII: ĐIỀU KHOẢN THƯƠNG THẢO

 • Khi hết hạn hợp đồng hai bên cùng nhau thương thảo về chi phí dịch vụ và nội dung công việc. Dựa trên sự thỏa thuận và do sự trượt giá của thị trường. Hai bên sẽ cùng nhau họp bàn và điều chỉnh chi phí dịch vụ.
 • Trong trường hợp khi hết hạn hợp đồng hai bên không có vấn đề gì về thay đổi giá trị hợp đồng hoặc các điều khoản về nội dung công việc trong hợp đồng thì hợp đồng này mặc nhiên được gia hạn thêm 01 năm nữa.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Giám đốc


2. Hình ảnh cách trình bày Mẫu Hợp Đồng Dịch Vụ Vệ Sinh Văn phòng

Dưới đây là cách trình bày mẫu hợp đồng bạn có thể tham khảo

Hợp đồng dịch vụ vệ sinh văn phòng hàng ngày Trang 1
Hình ảnh: Hợp đồng dịch vụ vệ sinh văn phòng hàng ngày Trang 1

Hợp đồng dịch vụ vệ sinh văn phòng Trang 2
Hình ảnh: Hợp đồng dịch vụ vệ sinh văn phòng Trang 2

3. Download mẫu hợp đồng dọn vệ sinh văn phòng hàng ngày

Download mẫu định dạng .PDF

Download mẫu định dạng .DOCX


📢📢📢 Có thể bạn quan tâm

Dịch vụ vệ sinh văn phòng theo giờ: https://tktg.vn/dich-vu-ve-sinh-van-phong-theo-gio-tai-tphcm/

Dich vụ tổng vệ sinh văn phòng định kỳ: https://tktg.vn/dich-vu-tong-ve-sinh-van-phong-dinh-ky/


4. Mẫu Hợp Đồng Tổng Vệ Sinh Văn Phòng Định kỳ, 1 lần


CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ……

Số: ………/HDKH-2020


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

********************

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TỔNG VỆ SINH VĂN PHÒNG

 • Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Căn cứ khả năng và nhu cầu thực tế giữa các bên;

Hôm nay, ngày …… tháng ……. năm ……….. tại thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi gồm có:

BÊN A:     

Địa chỉ : ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………………….         Email: …………………………………………………

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………………….

Người đại diện:   ………………………………………..       Chức vụ: …………………………………………….

BÊN B:     

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Điện thoại:…………………………………….                         Số fax: ……………………………………………………….

Email: ………………………………………….                         Website: https://tktg.vn/ ………………………………….

Mã số thuế: …………………………………..                        

Người đại diện Ông:………………………..                         Chức vụ: Giám Đốc……………………………………….

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng với các điều khoản sau:

I. DỊCH VỤ CUNG CẤP

 • Bên A đồng ý sử dụng và Bên B đồng ý cung cấp dịch vụ.
 • Nội dung công việc và giá trị hợp đồng
STTDịch vụĐVTSố lượngĐơn giá (VND)Tổng giá (VNĐ)
01     
Cộng
Thuế VAT
Tổng cộng tiền
Bằng chữ (+10% VAT): ……………..
Bảng: báo giá dịch vụ
 • Giá trị Hợp đồng đã bao gồm chi phí khảo sát công trình, chi phí nhân công, vật tư, dụng cụ, hóa chất, trang thiết bị cho công nhân

II. THỜI GIAN THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

 • Thời gian thi công: từ …… – ….., ngày làm việc cụ thể sẽ theo yêu cầu của bên A nhưng cần thống nhất và báo trước cho bên B trước 5 ngày làm việc
 • Địa điểm thi công: …………………….
 • Nghiệm thu và bàn giao công trình : Ngay sau khi thực hiện xong toàn bộ công việc, hoặc từng phần công việc.

III. THANH TOÁN

 • Thời hạn thanh toán: 15 ngày kể từ ngày hai bên ký biên bản nghiệm thu, bàn giao công trình và Bên A nhận được bộ chứng từ thanh toán của Bên B gồm: Giấy yêu cầu thanh toán của Bên B; Biên bản nghiệm thu, bàn giao công trình; Hóa đơn GTGT
 • Phương thức thanh toán: Bên A thanh toán cho Bên B bằng chuyển khoản theo thông tin ghi tại mục “THÔNG TIN BÊN B”.

IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM BÊN A

 • Bên A có trách nhiệm hướng dẫn các khu vực vệ sinh, cung cấp điện, nước cho bên B.
 • Bên A có trách nhiệm hợp tác chặt chẽ với bên B trong quá trình làm việc. Cử người có chuyên môn kiểm tra, giám sát công việc của Bên B.
 • Bên A đảm bảo thanh toán đúng hạn định ghi trong hợp đồng.
 • Có quyền yêu cầu bên B bồi thường đối với những thiệt hại vật chất do nhân viên của bên B gây ra trong quá trình thực hiện công việc theo hợp đồng này.
 • Quyền và nghĩa vụ khác của bên sử dụng dịch vụ theo quy định của pháp luật.

V. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM BÊN B

 • Thực hiện đúng công việc quy định tại Hợp đồng này. Hoàn thành thi công đúng tiến độ
 • Cung cấp đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ cho nhân công của Bên B trong thời gian thực hiện dịch vụ.
 • Đảm bảo an toàn lao động cho nhân công của Bên B. Đảm bảo an toàn cho người làm việc và ra vào Tòa Nhà, đảm bảo an toàn cho các trang thiết bị của Tòa Nhà.
 • Cam kết nhân viên của bên B phải tuyệt đối chấp hành các quy định của bên A về an ninh, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy.
 • Giữ bí mật các thông tin của Bên A mà Bên B/Nhân công Bên B có thể biết được trong quá trình làm việc.
 • Bảo đảm thực hiện công việc đạt chất lượng.
 • Bảo đảm và chịu trách nhiệm việc bồi thường giá trị đối với việc hư hỏng thiết bị, tài sản (nếu có) do bất cẩn hay thao tác làm không đúng trong quá trình thực hiện công việc cho bên A – khi có căn cứ rõ ràng và biên bản xác nhận sự việc với sự chứng kiến của hai bên.
 • Quyền và nghĩa vụ khác của bên cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật.

VI. THANH LÝ VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

 • Hợp đồng này sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau:
  • Theo thỏa thuận của các bên.
  • Các bên đã hoàn thành nghĩa vụ quy định tại Hợp đồng
  • Một trong hai bên lâm vào tình trạng phá sản hoặc giải thể.
  • Một bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng do sự vi phạm Hợp đồng không thể khắc phục của bên kia.
 • Trường hợp chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn thì bên đơn phương chấm dứt hợp đồng phải thông báo bằng văn bản cho bên kia trước 30 (ba mươi) ngày.
 • Hợp đồng này mặc nhiên được thanh lý sau khi bên B hoàn tất công việc theo nội dung đã nêu trong Hợp đồng và bên A thanh toán giá trị Hợp đồng cho bên B.

VII. CAM KẾT CHUNG

 • Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng phải được lập thành văn bản có chữ ký đầy đủ của đại diện các bên mới có hiệu lực. Bên nào vi phạm hoặc cố tình chậm trễ sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.
 • Nếu có khó khăn, trở ngại trong suốt quá trình thực hiện Hợp đồng hai bên cùng nhau bàn bạc để giải quyết các khó khăn bằng thương lượng nhằm đảm bảo quyền lợi của cả mỗi bên. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp không thể giải quyết bằng thương lượng giữa hai bên thì các bên có quyền khởi kiện tại Tòa án Nhân dân có thẩm quyền. Mọi chi phí liên quan (bao gồm chi phí luật sư) do bên thua kiện chịu.
 • Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày các bên ký kết đầy đủ và được lập thành 02 bản gốc, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

Giám Đốc

ĐẠI DIỆN BÊN B

Giám Đốc


5. Hình ảnh cách trình bày Mẫu Hợp Đồng Dịch Vụ Tổng Vệ Sinh Văn phòng

Dưới đây là cách trình bày mẫu hợp đồng bạn có thể tham khảo

Hợp đồng dịch vụ tổng vệ sinh văn phòng Trang 1
Hình ảnh: Hợp đồng dịch vụ tổng vệ sinh văn phòng Trang 1

Hợp đồng dịch vụ tổng vệ sinh văn phòng Trang 2
Hình ảnh: Hợp đồng dịch vụ tổng vệ sinh văn phòng Trang 2

6. Download mẫu hợp đồng tổng vệ sinh văn phòng định kỳ, 1 lần

Download mẫu định dạng .PDF

Download mẫu định dạng .DOCX


Trên đây công ty vệ sinh TKT Cleaning đã chia sẻ 2 mẫu hợp đồng dịch vụ vệ sinh dọn dẹp văn phòng cơ bản nhất mà các công ty, văn phòng, dịch vụ vệ sinh công nghiệp có thể áp dụng.

📢📢📢 Có thể bạn quan tâm

Hãy theo dõi chúng tôi trên Facebook, Gpage, Landingpage để nhận thêm nhiều các kiến thức làm sạch hữu ích, chương trình quà tặng Miễn Phí

 1. ❤️ Fanpage: https://www.facebook.com/congtyvesinhtphcm/
 2. ❤️ Gmappage: https://g.page/congtyvesinhtphcm
 3. ❤️ Landingpage: https://tktg.vn/dich-vu/dich-vu-ve-sinh-van-phong/

Nguồn: Công ty vệ sinh TKT Cleaning

Công ty Chăm Sóc Công Trình - Chuyên Nghiệp tại TPHCM

Visit Website
All in one
09.38.17.22.94